اول خبر | خبر امروز

يحيي جامه : از قدرت کناره گيري نمي کنم !

زمان دریافت خبر :
رييس جمهور گامبيا که در انتخابات اخير بازنده شد ، فرد پيچيده اي است که پيش بيني اوضاع اين کشور را دشوار مي کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند