اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

نگراني اردن نسبت به پيامدهاي تهديد هويت عربي و اسلامي قدس

زمان دریافت خبر :
وزير خارجه اردن درباره تبعات تهديد عليه هويت عربي و اسلامي قدس شرقي هشدار داد.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 321

دیگران چه می خوانند