اول خبر | خبر امروز

نگراني اردن نسبت به پيامدهاي تهديد هويت عربي و اسلامي قدس

زمان دریافت خبر :
وزير خارجه اردن درباره تبعات تهديد عليه هويت عربي و اسلامي قدس شرقي هشدار داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند