اول خبر | خبر امروز

بسيج تمامي امکانات براي امدادرساني و کمک به حادثه ديدگان «پلاسکو»

زمان دریافت خبر :
اسحاق جهانگيري ظهر امروز در حاشيه بازديد از ساختمان تخريب شده پلاسکو بر لزوم بسيج امکانات دولتي براي امدادرساني و کمک به حادثه ديدگان تاکيد کرد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4692

دیگران چه می خوانند