اول خبر | خبر امروز

پلاسکو فرو ريخت

زمان دریافت خبر :
ساختمان 15 طبقه اي پلاسکو در مرکز تهران در اثر آتش سوزي ريزش کرد. دهها نفر از جمله آتش نشان ها در زير آوار اين ساختمان قرار گرفته اند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 602

دیگران چه می خوانند