اول خبر | خبر امروز

آتش بس و کمک هاي بشردوستانه اولويت مذاکرات آستانه است

زمان دریافت خبر :
رئيس جمهوري سوريه در گفتگويي اعلام کرد که آتش بس و کمک هاي بشردوستانه اولويت مذاکرات آستانه است.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2411

دیگران چه می خوانند