اول خبر | خبر امروز

آتش بس و کمک هاي بشردوستانه اولويت مذاکرات آستانه است

زمان دریافت خبر :
رئيس جمهوري سوريه در گفتگويي اعلام کرد که آتش بس و کمک هاي بشردوستانه اولويت مذاکرات آستانه است.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 541

دیگران چه می خوانند