اول خبر | خبر امروز

مدافع پرسپوليس همچنان خواهان جدايي

زمان دریافت خبر :
محمد امين آرام طبع در تمرين امروز پرسپوليس با لباس شخصي حضور يافت و تمرين نکرد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4719

دیگران چه می خوانند