اول خبر | خبر امروز

مدافع پرسپوليس همچنان خواهان جدايي

زمان دریافت خبر :
محمد امين آرام طبع در تمرين امروز پرسپوليس با لباس شخصي حضور يافت و تمرين نکرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 155

دیگران چه می خوانند