اول خبر | خبر امروز

پايگاه قهرماني تبريز مجموعه اي مجهز و رايگان براي قهرمانان ورزش

زمان دریافت خبر :
تبريز - آذربايجان شرقي با توجه به وجود زيرساخت هاي لازم براي پيشرفت ورزش قهرماني در ترازهاي استاندارد کشوري است و در سال هاي اخير رتبه اداره ورزش و جوانان استان تغيير محسوسي کرده است.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند