اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو اصلاً به شبکه گاز متصل نبود که گاز نشت کند گاز ساختمانهاي اطراف قطع شد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي شرکت ملي گاز ايران با رد شايعه نشت گاز در ساختمان پلاسکو گفت: ساختمان پلاسکو اصلا به شبکه گاز متصل نبود که گاز نشت کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3287

دیگران چه می خوانند