اول خبر | خبر امروز

پيش‌بيني حجم بالاي بارش در بهمن ماه

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان هواشناسي با اشاره به کاهش 40 درصدي بارش در سال ابي جاري از جبران بخشي از اين کاهش با بارش خوب در بهمن ماه خبر داد.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند