اول خبر | خبر امروز

بيمه ايران فرآيند ارزيابي و رسيدگي به حادثه ساختمان پلاسکو را آغاز کرد

زمان دریافت خبر :
شرکت سهامي بيمه ايران فرآيند ارزيابي و رسيدگي به حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسکو را آغاز کرد.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 703

دیگران چه می خوانند