اول خبر | خبر امروز

سالانه يک ميليون شغل بايد ايجاد شود

زمان دریافت خبر :
وزير کشور گفت: اگر بخواهيم رفع بيکاري کنيم بايد سالي بيش از يک ميليون شغل ايجاد کنيم.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند