اول خبر | خبر امروز

?? نفر از مسافران هتلي بر اثر سقوط بهمن در ايتاليا جان باختند

زمان دریافت خبر :
سقوط بهمن بر هتلي در ايتاليا تاکنون دستکم جان ?? نفر را گرفت.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3289

دیگران چه می خوانند