اول خبر | خبر امروز

مربي استقلال: آقايان! فساد در فوتبال يعني کارت به کارت!

زمان دریافت خبر :
ساعت24-مربي تيم فوتبال استقلال مي گويد که صحبتهاي او با داور تنها درباره يک صحنه در جريان بازي بوده که اين موضوع در فيلم نيز مشخص است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 550

دیگران چه می خوانند