اول خبر | خبر امروز

پارلمان اوکراين قانون حضور نظاميان خارجي در اين کشور را تصويب کرد

زمان دریافت خبر :
ساعت24-پارلمان اوکراين با تصويب قانوني مجوز لازم براي حضور نيروها و تجهيزات نظامي خارجي در اين کشور را صادر کرد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند