اول خبر | خبر امروز

بيماري ام اس: از اين 5 ماده غذايي بپرهيزيد

زمان دریافت خبر :
ساعت 24-ام‌اس بيماري التهابي است که مشخصه آن التهاب ناشي از آسيب هاي مغزي است. از آنجايي که نوع تغذيه در کنترل هر نوع بيماري تأثير دارد در اين مورد به خصوص نيز مي توانيد با در پيش گرفتن پرهيزهاي غذايي از بروز التهاب ها پيشگيري کنيد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4099

دیگران چه می خوانند