اول خبر | خبر امروز

کار کثيف با نوزاد معصوم آملي در شب تولدش

زمان دریافت خبر :
ساعت 24- صبح امروز عابرين خيابان چاک سر شهرستان آمل جنازه پسر بچه نوزادي را که پيراهني نازک به تن داشت و از سرما سياه شده بود در راهروي سرويس بهداشتي عمومي شهر مشاهده کردند و جريان را به شهرباني اطلاع دادند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 158

دیگران چه می خوانند