اول خبر | خبر امروز

خسارت شرکت واحد به ماشين خانم بازيگر مخالفت هنرمندان با مصوبه جديد مجلس

زمان دریافت خبر :
ساعت 24-شبنم فرشاد جو با حضور در خندوانه از مخالفت هنرمندان پيرامون تصويب مصوبه جديد مجلس گفت.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1411

دیگران چه می خوانند