اول خبر | خبر امروز

خسارت شرکت واحد به ماشين خانم بازيگر مخالفت هنرمندان با مصوبه جديد مجلس

زمان دریافت خبر :
ساعت 24-شبنم فرشاد جو با حضور در خندوانه از مخالفت هنرمندان پيرامون تصويب مصوبه جديد مجلس گفت.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند