اول خبر | خبر امروز

مرگ ?? نفر از مسافران هتلي بر اثر سقوط بهمن در ايتاليا

زمان دریافت خبر :
سقوط بهمن بر روي هتلي در يکي از استان‌هاي مرکزي ايتاليا تا کنون منجر به مرگ چندين مسافر شده است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6282

دیگران چه می خوانند