اول خبر | خبر امروز

مرگ ?? نفر از مسافران هتلي بر اثر سقوط بهمن در ايتاليا

زمان دریافت خبر :
سقوط بهمن بر روي هتلي در يکي از استان‌هاي مرکزي ايتاليا تا کنون منجر به مرگ چندين مسافر شده است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 593

دیگران چه می خوانند