اول خبر | خبر امروز

بيمارستان‌هاي تهران همچنان آماده‌باش هستند

زمان دریافت خبر :
دکتر پيرحسين کوليوند با اشاره به اينکه هفت مصدوم حادثه به بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند، گفت: اين مصدومان به بيمارستان‌هاي سينا، نفت، پارس و بانک ملي منتقل شده‌اند.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2423

دیگران چه می خوانند