اول خبر | خبر امروز

بيمارستان‌هاي تهران همچنان آماده‌باش هستند

زمان دریافت خبر :
دکتر پيرحسين کوليوند با اشاره به اينکه هفت مصدوم حادثه به بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند، گفت: اين مصدومان به بيمارستان‌هاي سينا، نفت، پارس و بانک ملي منتقل شده‌اند.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 543

دیگران چه می خوانند