اول خبر | خبر امروز

نامه تراکتورسازي به سازمان ليگ بازي هاي ما و پرسپوليس را همزمان کنيد

زمان دریافت خبر :
باشگاه تراکتورسازي با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ خواستار همزماني بازي هاي اين تيم و پرسپوليس شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند