اول خبر | خبر امروز

نامه تراکتورسازي به سازمان ليگ بازي هاي ما و پرسپوليس را همزمان کنيد

زمان دریافت خبر :
باشگاه تراکتورسازي با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ خواستار همزماني بازي هاي اين تيم و پرسپوليس شد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4028

دیگران چه می خوانند