اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو به گاز استان تهران وصل نبود گاز ساختمان‌های اطراف قطع شد

زمان دریافت خبر :
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران اظهارکرد که گاز ساختمان‌های اطراف پلاسکو به دلیل به وجود نیامدن مشکلات قطع شده است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند