اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو به گاز استان تهران وصل نبود گاز ساختمان‌های اطراف قطع شد

زمان دریافت خبر :
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران اظهارکرد که گاز ساختمان‌های اطراف پلاسکو به دلیل به وجود نیامدن مشکلات قطع شده است.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 327

دیگران چه می خوانند