اول خبر | خبر امروز

گزارش بيشترين بارندگي در خزر

زمان دریافت خبر :
بنا بر بررسي‌هاي صورت گرفته ارتفاع کل ريزش‌هاي جوي از ابتداي سال آبي تا بيست و نهمين روز فصل زمستان 54 ميليمتر گزارش شده که اين رقم در مقايسه با بلندمدت 48 ساله 43 درصدکاهش داشته است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند