اول خبر | خبر امروز

گزارش بيشترين بارندگي در خزر

زمان دریافت خبر :
بنا بر بررسي‌هاي صورت گرفته ارتفاع کل ريزش‌هاي جوي از ابتداي سال آبي تا بيست و نهمين روز فصل زمستان 54 ميليمتر گزارش شده که اين رقم در مقايسه با بلندمدت 48 ساله 43 درصدکاهش داشته است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1399

دیگران چه می خوانند