اول خبر | خبر امروز

آخرين اخبار از وضعيت بيمه ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
بسياري از شرکت‌هاي بيمه درگير حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسکو هستند، چرا که اين ساختمان واحدهاي زيادي دارد و هر يک بيمه‌گر خاصي دارند.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 313

دیگران چه می خوانند