اول خبر | خبر امروز

اظهار تأسف توئيتري روحاني از حادثه آتش سوزي پلاسکو

زمان دریافت خبر :
رئيس جمهوري در پستي توييتري ضمن اظهار تأسف از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو به وزير کشور براي رسيدگي فوري به مجروحان، جبران خسارات آسيب ديدگان و بررسي دلايل حادثه دستور داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند