اول خبر | خبر امروز

بیانیه جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار به مناسبت روز غزه

زمان دریافت خبر :
جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار به مناسبت روز غزه بیانیه ای صادر نمود.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4102

دیگران چه می خوانند