اول خبر | خبر امروز

کارنکرده حقوق گرفته فعالیت 1870 نفر حقوق بگیر در استخدامی های فاقد ردیف حوادث اخیر ایرانشهر ناامنی نیست

زمان دریافت خبر :
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نا امنی های اخیر ایرانشهر نا امنی به شمار نمی آید زیرا تهدید درون خانوادگی است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند