اول خبر | خبر امروز

درياچه زريوار و هورامان زوج گردشگر نيوزيلندي را شوکه کرد!

زمان دریافت خبر :
مردم نيوزيلند متاسفانه از ايران نشناختي ندارند و وقتي به مردم آنجا بگيد که قصد مسافرت به کشور ايران را داريد معمولا شوکه مي شوند که مگر ديوانه شده ايد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 593

دیگران چه می خوانند