اول خبر | خبر امروز

هيچ شهروندي هنگام حادثه ساختمان پلاسکو در اين ساختمان نبوده است بيش از ?? آتش‌نشان در اين حادثه گرفتار شده‌اند

زمان دریافت خبر :
شهردار تهران در تشريح حادثه ريزش ساختمان پلاسکو گفت: آتش‌نشانان پس از مهار آتش ساختمان پلاسکو حاضران در اين ساختمان را تخليه کردند و هنگام ريزش ساختمان فقط حدود ?? تا ?? آتش‌نشان گرفتار اين حادثه شدند.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2395

دیگران چه می خوانند