اول خبر | خبر امروز

برگزاري نشست کارگروه مديريت پسماند شهرستان بهمئي

زمان دریافت خبر :
فرماندار بهمئي با بيان اينكه ، مديريت زباله هاي توليدي به روش مرسوم ، نتيجه ي درخور و مناسبي بجز تحميل هزينه ها و تهديد منابع با ارزش زيست محيطي نخواهد داشت و بايد جهت رفع اين مشكل از توان اجرايي بخش هاي خصوصي فعال در اين عرصه استفاده شود

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند