اول خبر | خبر امروز

اجراي برنامه توانمندسازي دانش اموزان عشايري شهرستان لالي

زمان دریافت خبر :
اجراي برنامه توانمندسازي دانش اموزان عشايري در 12 مدرسه عشايري در بخش حتي شهرستان لالي انجام شد

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6202

دیگران چه می خوانند