اول خبر | خبر امروز

عکس خارج کردن مردم از ساختمان پلاسکو به شکل پرش روي تشک

زمان دریافت خبر :
دولت بهار: خارج کردن مردم از ساختمان پلاسکو به شکل پرش روي تشک بادي(قبل از تخريب)

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند