اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

عکس خارج کردن مردم از ساختمان پلاسکو به شکل پرش روي تشک

زمان دریافت خبر :
دولت بهار: خارج کردن مردم از ساختمان پلاسکو به شکل پرش روي تشک بادي(قبل از تخريب)

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1367

دیگران چه می خوانند