اول خبر | خبر امروز

آغاز فرآيند ارزيابي و رسيدگي به حادثه ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
شرکت سهامي بيمه ايران فرآيند ارزيابي و رسيدگي به حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسکو در خيابان جمهوري تهران را آغاز کرد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4100

دیگران چه می خوانند