اول خبر | خبر امروز

رئيس‌جمهور گامبيا از تحويل قدرت خودداري کرد

زمان دریافت خبر :
با وجود به پايان رسيدن مهلت معين شده براي رئيس‌جمهور گامبيا، "يحيي جامع" از تحويل قدرت خودداري کرد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 555

دیگران چه می خوانند