اول خبر | خبر امروز

طرح ترافيک تا ساعت ?? تمديد شد

زمان دریافت خبر :
با توجه به وقوع حادثه آتش سوزي و ريزش ساختمان تجاري پلاسکو و به منظور تسهيل عبور و مرور نيروهاي امدادي، طرح ترافيک امروز تا ساعت ?? تمديد شد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 602

دیگران چه می خوانند