اول خبر | خبر امروز

شکايت از شرکت‌هاي بيمه را ثبت کنيد ظرف ?روز رسيدگي مي‌کنيم

زمان دریافت خبر :
عملکرد سامانه يکپارچه رسيدگي به شکايات بيمه‌گذاران در بيمه مرکزي، کاهش تعداد شکايات از شرکتهاي بيمه و تقليل متوسط زمان رسيدگي به آن از ?? روز به ? روز را روايت مي کند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند