اول خبر | خبر امروز

حضور معاون رييس جمهور در محل حادثه ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4029

دیگران چه می خوانند