اول خبر | خبر امروز

حضور معاون رييس جمهور در محل حادثه ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 550

دیگران چه می خوانند