اول خبر | خبر امروز

اقدام فوري در رسيدگي به مجروحان و جبران خسارات آسيب ديدگان

زمان دریافت خبر :
?خبرگزاري آريا-رييس جمهوري به وزير کشور دستور داد تا در اسرع وقت ، علل حادثه و مسووليت حادثه بررسي و گزارش شود.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند