اول خبر | خبر امروز

خوش صداترین پیامبر الهی را بشناسید

زمان دریافت خبر :
حضرت داود(ع) یکی از پیامبران بنی اسراییل است که در بیت اللحم متولد شده و در ابتدای جوانی شبانی کرده و به خاطر شجاعت، دانایی و صدای خوبی که داشت شهرت یافت.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 367

دیگران چه می خوانند