اول خبر | خبر امروز

شهادت تعدادی از آتش نشان ها قطعی شده است

زمان دریافت خبر :
مدیر کل روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری تهران گفت: شهردرای تهران بیش از 30 تذکرکتبی یه مسئولان ساختمان پلاسکوارائه کرده بود اما به هیچ یک از این تذکرات توجه نشد.

امروز سه شنبه، 8 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 537

دیگران چه می خوانند