اول خبر | خبر امروز

خبر بد یارانه‌ای مزدبگیران

زمان دریافت خبر :
منتنفی شدن مزد منطقه ای در سال ۹۶، استرداد قانون کار به دولت، آغاز دور جدید حذف یارانه ها و پاسخ وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد به آمارهای اشتغالی روحانی مهمترین اخبار کار و تعاون این هفته بود.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6267

دیگران چه می خوانند