اول خبر | خبر امروز

منتظري: دولت در پرونده بابک زنجاني همکاري کند

زمان دریافت خبر :
دادستان کل کشور با بيان اين که در مرحله دادرسي و فرايند رسيدگي به پرونده باباک زنجاني مسائلي مطرح شده بود که قابل پيگيري است، گفت: قرار شده اين موارد پيگيري شود و اميدواريم که دولت هم همکاري کند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند