اول خبر | خبر امروز

داعش به سلاخی های خود ادامه می دهد

زمان دریافت خبر :
داعش 4 نفر از کارمندان و مدرسان شهر تدمر را که در جریان اشغال مجدد این شهر بازداشت کرده بود، در میدان «المتحف» سر برید.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 323

دیگران چه می خوانند