اول خبر | خبر امروز

مدیریت اقتصاد کشور ضعیف است دلایل قوی برای انتخاب مجدد روحانی وجود ندارد

زمان دریافت خبر :
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کشور ضعیف است، گفت: دلایل قوی برای انتخاب مجدد روحانی در انتخابات پیش‌روی وجود ندارد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2361

دیگران چه می خوانند