اول خبر | خبر امروز

اتحاديه اروپا خروج بانك صادرات ايران از تحريم ها را رسما اعلام كرد

زمان دریافت خبر :
?اتحاديه اروپا خروج بانک صادرات ايران و بانک صادرات PLC لندن از فهرست تحريم ها را به صورت رسمي اعلام کرد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4105

دیگران چه می خوانند