اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو به گاز شهري متصل نبود علت آتش سوزي نشت گاز نيست

زمان دریافت خبر :
سخنگوي شرکت ملي گاز گفت: در حال حاضر گاز تمامي ساختما‌ن‌هاي اطراف ساختمان پلاسکو قطع شده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 542

دیگران چه می خوانند