اول خبر | خبر امروز

آخرين توصيه احمدي نژاد به اوباما و واکنش او!

زمان دریافت خبر :
روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به آخرين ساعات کاري اوباما به عنوان رييس جمهور امريکا پرداخته است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند