اول خبر | خبر امروز

??? واحد تجاري در ريزش ساختمان پلاسکو از بين رفت

زمان دریافت خبر :
رييس اتحاديه صنف پوشاک تهران در واکنش به فرو ريختن ساختمان پلاسکو گفت: يک فاجعه رخ داده است، چون گروهي از اين افراد ممکن است بيمه نبوده باشند.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2388

دیگران چه می خوانند