اول خبر | خبر امروز

چهره زمين در ??? ميليون سال آينده چگونه خواهد بود؟

زمان دریافت خبر :
براساس پيش‌بيني دانشمندان در ??? ميليون سال آينده، در کره زمين هيچ اقيانوسي وجود نخواهد داشت. همچنين اين نظريه بيان مي‌کند که اَبَرقاره‌اي وسيع در زمين تشکيل خواهد شد که «آمازيا» نام دارد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2392

دیگران چه می خوانند