اول خبر | خبر امروز

طبع عناب و طريقه مصرف عناب چيست

زمان دریافت خبر :
طبع عناب معتدل و مرطوب است، اما برخي بزرگان طب سنتي مانند ابن سينا معتقدند که طبع عناب کمي سرد است. با طريقه مصرف و طبع عناب بيشتر آشنا شويد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 599

دیگران چه می خوانند