اول خبر | خبر امروز

معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد

زمان دریافت خبر :
معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند