اول خبر | خبر امروز

معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد

زمان دریافت خبر :
معاون اول رئيس جمهور در محل حادثه پلاسکو حاضر شد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 602

دیگران چه می خوانند